Tuyển dụng trưởng phòng quản lý sản phẩm (product owner/ ba manager) tại Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

 • Tổng hợp kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu.
 • Quản lý, phân công nhân viên tham gia các hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ cho người sử dụng.
 • Thiết kế giao diện UI các ứng dụng
 • Tiếng Anh: Giao tiếp, đọc tài liệu tốt
 • Hướng dẫn, đào tạo cho thành viên nhóm.
 • Hoạch định nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới liên quan nghiệp vụ kinh doanh của Công ty trên quan điểm kinh doanh và nghiệp vụ.
 • Có kiến thức về quy trình phần mềm như Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, V-Model
 • Truyền đạt thông tin kỹ thuật đến một đối tượng phi kỹ thuật.
 • Lập kế hoạch phân công công việc chi tiết cho nhóm, điều phối nguồn lực & kiểm tra giám sát kết quả thực hiện.
 • Có chuyên môn tiếp nhận yêu cầu, phân tích hướng đối tượng và kỹ thuật kiểm tra để xác minh và xác thực thông tin.
 • Truyền đạt yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh đến một đối tượng kỹ thuật.
 • Thiết kế các prototype, các use case, các process.
 • Có kiến thức về Software Development Life Cycle (SDLC), Software Testing Life Cycle (STLC), Bug Life Cycle (BLC)
 • Có kinh nghiệm trong việc thu thập nhu cầu khách hàng, thị trường và xu hướng công nghệ.
 • Quản lý công việc phát triển và bảo trì tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ các ứng dụng.
 • Nam/ Nữ, tuổi từ 25. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có chuyên môn lập kế hoạch, thiết kế tài liệu đặc tả yêu cầu, và kỹ thuật quản lý yêu cầu.
 • Có kiến thức cơ bản về truy xuất dữ liệu như MS SQL - Có kiến thức tạo & quản lý tài liệu, thông tin dự án trên các hệ thống: JIRA
 • Có khả năng quản trị và báo cáo - Có kiến thức về máy tính và kỹ thuật, nắm được kỹ thuật về các mô hình hóa phức tạp.
 • Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.
 • Hiểu rõ về vòng đời sản phẩm CNTT và có kinh nghiệm xây dựng nhiều sản phẩm phần mềm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Phối hợp cùng các thành viên xây dựng, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc
 • Lên kế hoạch và phân công nhân sự kiểm thử các chức năng nhận chuyển giao trước khi chuyển giao đến người dùng cuối.
 • Thực hiện phân tích các nguyên nhân, các lỗi xảy ra theo quan điểm nghiệp vụ trong quá trình sử dụng.
 • Có kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn để xác minh, xác thực kết quả nghiệm thu.
 • Đề xuất các phương án thay đổi, cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của nhóm, của phòng, trung tâm
 • Có kiến thức về công nghệ và công cụ liên quan công việc (MS Visio; Jira…)
 • Có khả năng thuyết trình giải pháp, đào tạo sử dụng.
 • Phối hợp nhóm kiểm thử, bộ phận phát triển giải pháp để chỉnh sửa, fix lỗi.
 • Quản lý tiến độ & chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc của nhóm.
 • Ưu tiên các ứng viên đã làm ProductOwner, Product Manager, BA Manager trong lĩnh vực kinh doanh cùng ngành với Công ty (Bất động sản), khách hàng B2B, phần mềm quản trị hoặc thương mại điện tử.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ công việc. Nghiên cứu và cập nhật các công cụ và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
 • Lên kế hoạch khảo sát, thu thập, phân tích thông tin và nghiệp vụ phục vụ triển khai các dự án ứng dụng.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm (đối với trình độ Đại học), 5 năm kinh nghiệm (đối với trình độ Cao đẳng) trong lĩnh vực BA và ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương.
 • Là đầu mối phối hợp với các phòng/ban liên quan trong các công việc phát triển sản phẩm.
 • Thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích thông tin và nghiệp vụ phục vụ triển khai các dự án ứng dụng.
 • Tham gia thiết kế cấu trúc CSDL các ứng dụng.
 • Có hiểu biết và có kiến thức về các hoạt động, tính chất và quy mô kinh doanh của Công ty.
  QUYỀN LỢI:
 • Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.
 • Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
 • Lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao.

Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH