Khách tìm nhà kho, Khu vực phường 9, quận Tân Bình. Tài chính 10 tỷ

Khách tìm nhà kho, Khu vực phường 9, quận Tân Bình. Tài chính 10 tỷ