[Gaxeo] Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh
Gaxeo
Tên Người Hàn Quốc
Cần Phan Xích Long, Quận 2 Quận 7 và các trục chính. 8m
Giá khoảng 10.000