Cho thuê nhà 622 hoàng thúc việt quận 7

622 5l hoang thúc việt
6x22
40tr
hạnh
425x36 lê quag định 3000 3l ngân hàng an bình
Hạnh môi giới
0912918968

SĐTb agadgf