Cần thuê nhà mặt tiền tại Nguyễn Huệ làm nhà hàng

Cần thuê nhà mặt tiền tại Nguyễn Huệ làm nhà hàng
Tài chính: 7000USD/tháng

image