Cần thuê nhà mặt tiền làm showroom thời trang tài chính 10.000$

Cần thuê nhà mặt tiền làm showroom thời trang tài chính 10.000$
Khu vực quan tâm: đường Nguyễn Thập đoạn từ Lâm Văn Bền đến Vivo City Quận 7