Cần thuê biệt thự trung tâm q1.q3 làm cà phê trung nguyên. Cà phê thứ 7

Cần thuê biệt thự trung tâm q1.q3 làm cà phê trung nguyên. Cà phê thứ 7.

  • Giá thuê theo thị trường
  • Hợp đồng cần thuê trên 5 năm
  • Chúng tôi có thể cọc 3 tháng, thanh toán 1 lần 3 tháng.

LH: 0789896819
hoangthai@gmail.com
https://nhadattonghop.com

https://nhadattonghop.com/t/can-thue-biet-thu-trung-tam-q1-q3-lam-ca-phe-trung-nguyen-ca-phe-thu-7/1299