Bán đất 177 Điện Biên Phủ

177 Điện Biên Phủ
1400m2 nhà nước công nhận 1132m2 135 tỷ thanh trúc