490A Ql13 nhưng giá đang đưa cao 40tr/tháng. Cancel vị trí nầy vì Mb 490 Ql13 đã cho thuê

490A Ql13 nhưng giá đang đưa cao 40tr/tháng. Cancel vị trí nầy vì Mb 490 Ql13 đã cho thuê