186 QL13 chợ Bình Triệu

MB 3 kios 186 QL13, Thủ Đức, chủ nhà phản hồi không cho thuê dù giá thuê gấp đôi.