Cần thuê nhà làm nhà hàng xưa và nay

0907505555
Giá cho phép 20 triệu
Cần trả mặt bằng ở Nguyễn Trọng Tuyển 308