116 thủ khoa huân phan thiết 200m2 4 tầng 800m2 hoàng vũ plaza đẹp nhất phan thiết 10x20x15 4 lầu 26 tỷ 28 tỷ vay 22ty8 nhóm nợ anh vũ

116 thủ khoa huân phan thiết 200m2 4 tầng 800m2 hoàng vũ plaza đẹp nhất phan thiết 10x20x15 4 lầu 26 tỷ 28 tỷ vay 22ty8 nhóm nợ anh vũ

0903333108